Historik för S/S Robert


 

Denna sida innehåller ett antal bilder och kan ta tid att ladda hem. Jag hoppas att du tycker att det är värt att vänta på!

Här följer en liten historik om S/S Robert. Du kan även läsa ett sammandrag om du klickar här.

Tiden mellan 1973 och 1976 finns dokumenterad i förre ägaren Göran Stengels fotoalbum som nu finns tillgängligt här på Roberts hemsida. Det finns även en smalfilm som Göran har tagit. Ur den filmen finns korta snuttar som som du kan titta på på filmsidan.

S/S Robert byggdes vid Bergsunds varv 1866 som S/S Hudik och fick tillverkningsnummer 74. Köpare var en rådman P O Nordin för Gefle ångslupsbolag och köpesumman 10.000 Rdr. Redan 1882 såldes Hudik till J A Kjellberg & söner i Kramfors som ändrade namnet till Robert. Samtidigt utfördes en konvertering från passagerarångfartyg till bogserångfartyg. Det är osäkert vilket utseende fartyget då fick. Fotografier och ritningar över Robert från tiden direkt efter ombyggnaden saknas.
S/S 
Robert S/S Robert drar pråmar i Kramfors 1920 (längst till vänster)

Av bilden att döma genomgick alltså Robert ytterligare en ombyggnad, vilken förmodligen genomfördes i början av 1900-talet. Ombord skapades då utrymmen i det kombinerade maskin-, och pannrummet för att befordra stuveriarbetare mellan industrierna längs ångermanälvens stränder. Robert utrustades med bogserkrok för att kunna dra kalk-, och mudderpråmar. Det förekom även att Robert drog pråmar lastade med virke till fartyg, som på grund av brist på kajplats, lastade från en ankringsplats ute på ångermanviken. Akter om maskin placerades en ångdriven brandspruta som med all säkerhet skulle användas för att släcka bränder i de många brädgårdar som kantade vattnen. Under de sista åren i ådalen låg Robert vid öds kaj strax utanför Kramfors. Han användes i kommersiell fart ända fram till 1972 och för att kunna föras av en enda person var pannan vänd med eldstadsluckan förut och eldades med olja. Det var på så sätt möjligt att sköta brännaren från styrhytten.
S/S 
Robert S/S Robert på Grusholmens slip utanför Kramfors år 1972.
S/S Robert på Ångermanviken. Under gång
Färgbild Mellan åren 1972 och 1977 bytte fartyget ägare ett antal gånger. Troligen var det först 1974 som överbyggnaden målades vit. Observera ångplymen från förvärmningen av tjockoljan.

1977 såldes fartyget till Södertälje där en omfattande renovering vidtog. Halvfärdig, efter en mycket omfattande och grundlig renovering av skrovet, köptes hon sommaren 1993 av Olle Mannert, Anders Westerberg och Tomas Blom och håller nu på att färdigställas till sjödugligt skick. Avsikten är att Robert återigen skall bli en ångbogserbåt med kolfyrad skottepanna och compoundångmaskin.

Om någon läsare har ytterligare information eller har bilder av S/S Robert är ni hjärtligt välkomna att höra av er till mig.

Historik i sammandrag

Denna sida uppdaterades senast 2003-09-06