Renovering av S/S Robert


På de här sidorna kan du läsa om hur renoveringen av S/S Robert fortskrider.

De senaste bilderna är från oktober 2006.

Alla bilder ligger i omvänd kronologisk ordning så de nyaste ligger överst och de äldsta nederst.

 

Provkörning, maj och oktober 2006

Rördragning, juli 2005

Montering av armaturer, juni 2003

Arbete med reling och styrning, del 1, augusti 2002

Arbete med reling och styrning, del 2, augusti 2002

Inuti ångpannan, augusti 2001

Hyttmontering ombord på S/S Robert i juli 2000

Hyttbygge januari 2000

Hyttbygge juli 1998

Montering av maskin mars 1998

Montering av maskin december 1997

Mera bilder från renoveringen september 1997

Bygge av skorstensfot och sotskåp augusti 1997