Renovering av S/S Robert juli 2000


Äntligen har allt arbete med hytten krönts med framgång. Det är inte utan stolthet som vi nu har monterat hytten ombord på S/S Robert. Och visst börjar man väl kunna se hur det kommer att se ut när allt är klart? Här följer en liten bildsvit från de dagar då allt kom på plats.

IKEA-byggsats??Som du sett på föregående sidor så har hytten tillverkats i sektioner för att bli mera lätthanterlig. Delarna passas ihop med hjälp av träpluggar och spår samt skruvas ihop. Hytten skruvas fast till skrovet m h a skruvar underifrån och i vissa fall från sidan.
Taket lyfts på plats av starka armar. Det är utfört i pärlspont som vi delvis fräst själva efter en i vårt tycke trevlig modell. Tre takbalkar i limmat trä garanterar att taket tål att dels gå på, dels fästa diverse utrustning som mast, lanternor etc i. Taket lyfts på plats
Hytt från sidan En vy från sidan. I förhållande till den gamla hytten är den nya aningen större i båtens längsled. Vi vill försöka få plats med en liten sittplats alternativt plats för sjökort.
Dörrarna monterade med handtag och lås. Tills vidare sitter vanliga handtag men de skall ersättas av andra handtag med mera marint utförande så snart vi hittar några passande. Lägg märke till att dörrarna är hängda i akterkant. På så sätt skymmer de inte sikten framåt i helt öppet läge. Hytt snett framifrån
Hytt ovanifrån Så här snyggt blev det efter att takpappen lagts på och vikts ned längs kanterna. På den här bilden har även alla speglar monterats. Det syns knappt men i nedre framkanten på hytten sitter en provisorisk tejp för att hindra att vatten tränger in. Den skall ersättas av en list vad det lider.
I och med att maskinen har vänts med lågtryckscylindern närmast propellern har vi varit tvungna att göra om omkastarbommen något. Även omkastarspaken har gjorts om. Back kommer att ligga i det övre läget och framåt är följdaktligen nedåt. Vi har "torrkört" många gånger, d v s låtsats köra, och det är helt klart att det blir ganska obekvämt att stå på plats under manöver. Men vad gör det? Omkastarspak