Renovering av S/S Robert augusti 2001


För närvarande pågår arbeten ombord med ångpannan, relingen och styrningen. Själva eldstaden är klar och nästan alla roster ligger på plats. För att kunna planera för hur styrningen skall anordnas så krävs även planering av den nya relingen eftersom den håller vissa delar i styrledningen på plats. Lite av dessa arbeten ser du på bilderna nedanför.

EldbrygganLängst in i eldröret, precis innan flamugnen börjar, muras en eldbrygga upp. På en del av eldbryggan vilar den ena rosterraden. Den andra änden av rostren vilar på ett gjutet bärjärn som vilar på klackar i mitten av eldröret. Den yttre raden med roster är på denna bild ännu inte monterad.
Här har alla roster utom två i mitten monterats. Tack vare att de roster vi beställt passade över förväntan i kanterna mot eldröret rymdes flera rosterstavar än vad vi beräknat vilket ju bara är positivt. Vi tror att pannan kommer att räcka mer än väl för fartyget och maskinen.  Eldrummet
Öppen eldlucka På den här bilden syns eldluckan efter att vi provmonterat de två motvikterna som balanserar upp luckan. Man skall enkelt kunna manövrera luckan med spetsen av skyffeln är det tänkt.
Samma eldlucka när den är stängd. Rosettventilen ä väl tilltagen för att kunna ge ett generöst bidrag av sekundärluft då så behövs. Stängd eldlucka
Oljekanna Den här fina oljekannan och hyllan med dubbel botten fick vi i gåva av goda vänner. Hyllan kommer naturligtvis att pryda sin plats i maskinrummet.
SB matarventil slutmonterad. Notera speciellt den nytillverkade spindeln med sin trapetsgäng. Det är ganska trångt mellan ventilen och sotskåpet så vi funderar på att tillverka en förlängning av spindeln med ett vred på för att komma åt bättre. Arrangemanget är välprövat och används bland annat ombord på S/S Ejdern. Matarventil