Renovering av S/S Robert augusti 2002


Det senaste året har vi mest ägnat oss åt att bygga styrning och reling. Arbetena hänger ihop eftersom styrningen är upphängd i relingen längs båtens sidor.

 

Relingen påbörjadArbetet med relingens överliggare påbörjades i vintras. Vi valde att använda oss av ett grovt vinkeljärn som kompletteras av två klenare rundjärn på lagom avstånd nedanför. Två grindar planerades i aktern och två i fören.
Anledningen till att vi valde ett så grovt vinkeljärn var att vi ville ge Robert ett robust utseende. Relingen ska kunna tåla omild behandling och ska även tjäna som fäste för fendrar. Frågan var bara hur vi skulle klara att kröka vinkeljärnet så att det följde skrovets form. Det skulle visa sig svårare än vi först trodde. Alldeles för rak
Malin vevar Först provade vi med brutal handkraft. För ändamålet inlånades diverse maskinell utrustning samt rekvirerades kunnig personal. Här är det Malin som för hand vevar runt vad vi kallar krumapparaten. Det gick mycket trögt, kan jag lova. Dessutom böjde sig järnet även på fel ledd vilket gjorde att vi snart fick ge upp den metoden.
Istället tillverkade vi mallar för skrovformen. Vinkeljärnen svetsades ihop parvis med ryggarna mot varandra och kördes till en mekanisk verkstad i närheten. Mall
Bente valsar Med hjälp av expertis valsades sedan järnen till rätt form. Här är det Bente som kontrollerar att relingen till aktern fått rätt diameter.
Att valsa till rätt diameter är en konst i sig och ibland blev det för mycket. Om arbetsstycket fortfarande passar i hydraulpressen så går det faktiskt att backa tillbaka en aning. På så sätt fick vi till slut ordning på alla vinkeljärn. Det fina i kråksången var att vi samtidigt fick järnen till babords- och styrbordssidan. Av de två järn som svetsats ihop för att tillverka relingen i aktern behövdes bara det ena av naturliga skäl. Lite spill får man räkna med. Hydraulpress
Reling i fören I fören har vi fortfarande inte bestämt hur avslutningen av överliggaren ska utföras. Då vi köpte båten gick relingen i en rund böj från den ena sidan till den andra. Det var inte så snyggt så vi ska försöka hitta en annan lösning.
Överliggaren ska sitta på gångjärn i grinden. På rundjärnen nedanför har vi smitt öglor istället. Tjusigt, tycker vi, och roligt att stå i ässjan var det också. Nu återstår egentligen bara att låta järnen stå att rosta en aning så att vi får bort glödskalet på alla detaljer. Därefter ska vi borsta och måla. Förmodligen först nästa vår. Grind
Kvadrant När väl relingen fanns på plats tillverkade vi styrningen och en provisorisk roderkvadrant. Först provade vi utan kvadrant men då trillade styrkättingen ur styrblocken i rattstativet så det var ingen bra lösning. Taken är att vi ska bygga en trall ovanpå kvadranten så att man inte snubblar på den.