Renovering av S/S Robert juli 2005


Arbetet fortskrider ombord och nu ser vi det som realistiskt att provköra under sommaren 2006. Det är många smådetaljer som har kommit på plats och några av dem ska vi försöka visa nedan.

Förhalad Robert ligger här och väntar på att dras upp på slip. På arbetslistan står bottenmålning samt blästring av relingen. Notera flaggan som har den gamla färgsättningen som var tillåten innan färgernas exakta nyanser reglerades år 1906.
Det är i maskinrummet som de flesta förändringarna har skett den senaste tiden. Här är en bild på "röriga hörnan" med injektorn och matarvattenlådan. Uppe till höger syns hjälpånglådan som ska fördela hjälpånga till de olika förbrukarna (injektor, duplexpump, lysmaskin m fl.) Röriga hörnan
Matarrör Här syns tydligt hur trångt det är mellan skrovet och luftpumpens fundament. Sugröret för matarvatten går från nedre delen på utkastarröret ned och längs maskinbädden och upp på andra sidan till matarpumpen. En annan och kortare dragning av röret hade krävt alldeles för skarpa böjar och det är varken snyggt eller funktionellt.
Armaturen för vattenståndsglaset provmonterad. Spindeln för matarventilen har tagits ur för att försöka skapa en längre spindel. Med nuvarande spindel tar vredet i sotskåpet. Ovanför och till höger om vattenståndsglaset syns två provkranar som kan användas för att avläsa vattenståndet i pannan på ett ungefär. Ljudet blir olika då en kran öppnas beroende av om vattennivån i pannan är under eller över kranen. Pannarmaturer
Arrangemang för visslan Ångröret till visslan är framdraget. Mellan visslan och ventilen har vi satt ett kort rör för att kunna ha ventilen manöverarm under hyttaket och visslan väl ovanför detsamma. Vi är medvetna om att det arrangemanget kan ge problem med kondensvatten som står i visslan men hoppas att det inte ska bli så allvarligt. Fördelen är att vi kan dra manöversnöret direkt in i hyttens bakkant utan att riskera att det regnar in.
Här ska maskintelegrafen sitta. Mitt emot maskinisten. Troligen måste vi dämpa ljudet i klockan en del eftersom klangen blir väl hög annars. Kedjorna ska dras föröver inuti ett rör. Annars illustrerar väl bilden en maskinists allra värsta mardröm: att plötsligt, under gång mot en brygga, upptäcka att telegrafens kedjor hänger utan kontakt med bryggan? Maskintelegraf
Brun hytt Vi har länge funderat på den slutliga färgsättningen på Robert. Här har vi målat hytten och kapparna bruna. Det kommer att vara mörkare brun färg i speglarna för att skapa en skuggeffekt. Lanternskärmarna är också monterade. Man kan även skönja att vi målat en mörkare grön färg på däcket i fören.
Hytten sedd från sidan. Relingen är blästrad, återmonterad och målad svart. Sidovy