Renovering av S/S Robert, december 1997


TraversFör att kunna flytta maskinen och underlätta underhållet har vi konstruerat en travers. Vårt mest akuta behov var att kunna lyfta av huvuddelen av maskinen från maskinfundamentet som vevaxeln är lagrad i. Syftet var ytterst att linjera in maskinen med vevaxeln i linje med propelleraxeln och detta är lättast om maskinfundementet kan hanteras separat. Samtidigt passade vi på att sätta upp vevaxeln i en svarv för att mäta eventuella kast. Slutligen tillverkade vi de fyra passbultar som krävs för att montera vevaxeln på propelleraxeln.
Här är maskinfundamentet frilagt. Propelleraxeln med sin fläns tittar fram under den provisoriska durken. Vevaxelns fläns behöver höjas en aning för att hamna i nivå med flänsen på propelleraxeln. Vi bedömer att det avståndet är lagom att shimsa upp fundamentet. Innan detta är klart måste dock glidlagren ses över. Lagerytorna ser fina ut så vi bedömer inte att de behöver gjutas om. Det gäller därför bara att se till att vevaxeln inte glappar i något lager och att den löper lätt med lagren åtsatta. Därefter kan den fästas vid propelleraxeln. Frilagd maskinbädd
Målad maskinbädd Lite färg har aldrig skadat och visst ser det trevligt ut med den skogsgröna färgen?
Även maskinen inspekteras och rostskyddas. Cylinderloppen och slidplan ser mycket fina ut och behöver inte åtgärdas. Förre ägaren, Åke Persson, var mycket noga med att konservera maskinen under tiden han arbetade med andra delar på S/S Robert. Maskin utan toppar
Teckning Det är roligt att ett över 130 år gammalt fartyg som S/S Robert ännu kan fascinerar unga pojkar och flickor. Den här bilden har vi fått av Oskar Engström, 8 år i Stockholm. Vi tackar och bockar för den fina bilden och bjuder självklart med Oskar på en provtur då S/S Robert är driftklar.