Renovering av S/S Robert, mars 1998


Maskinen på plats igenÄntligen står maskinen på sin rätta plats! Efter mycket förarbete så har vi fått uppleva det ögonblick då vi kunde skruva dit maskinen där den skall stå.
Maskinramen sitter fastskruvad i maskinbädden med sju rejäla bultar. Runt varje bult har vi shimsat för att ramen inte skall böjas då vi drar fast den. Maskinbädden är nämligen allt annat än rak! På sina håll krävdes det mellanlägg på mer än 10 mm! Vi har kunnat konstatera att maskinen inte hamnat exakt i mitten av båten. Det är ju propelleraxeln som styr var såväl buntlager som maskin hamnar och det tyder på att propelleraxelhylsan inte linjerar riktigt med skrovet. Detta kommer vi att undersöka den dag det är dags att renovera hylsan, vilket dock inte är planerat de närmaste åren. Maskinramen fastskruvad i bädden
Avskrapad kolonn Vi har börjat att måla om maskinen. Då man skrapar bort all gammal färg så upptäcker man en hel del. Avtrycken av gjutformarna kan skönjas här och där och i hörnen sitter det fortfarande kvar en del gjutsand! Man lär verkligen känna sin maskin då man skrapar bort färg kvadratcentimeter för kvadratcentimeter!
Nu då maskinens läge är bestämt så går det att börja dra rör i maskinrummet. Bland annat skall pumparna ses över och monteras så att vi kan ta upp hål i skrovsidan för utkastarröret (där kondensatet pumpas ut). Genomföringarna för matarvatten är redan gjorda så de rören kan dras utan ytterligare slipdragning. På den aktra kolonnen syns den undre lagerhalvan för pumparnas balans.
Nästa steg i arbetet att montera ihop maskinen är att kontrollera att kolvstängerna löper lätt och att justera in gejdrarna! Eventuellt kan lager behöva shimsas om så att det blir så glappfritt som möjligt! Därefter monteras vevstakarna och slidstyrningen.
Vet du förresten att det är gejdrarna som bestämmer vad som är fram och back på en ångmaskin som Roberts? Fundera litet så kommer du kanske på varför. Annars får du gärna maila till oss så berättar vi hur det kommer sig!
Lågtryckarens gejd isärmonterad så att själva glidytan syns.
Första fyren? I och med att maskinen flyttades till sin rätta plats så blev eldröret åtkomligt för att lägga ved i. Det är kaminved för tillfället men vi hoppas att det inte dröjer allt för länge innan vi kan kasta in den första "riktiga" fyren!
Jag kunde inte låta bli att ta en bild på S/S Roberts för. Den lutar svagt akterut vilket ju tydligt vittnar om att Robert har några år på nacken! Visst är det tjusigt? Och bättre lär det bli då vi fått dit namnet igen. Det försvann då vi målade stäven svart i somras men vi har tillverkat en mall och kommer att måla dit "ROBERT" snart igen. Roberts tjusiga stäv
S/S ROBERT skrivet med Bookman Old Style Den här typstilen heter Bookman Old Style och är den som vi tycker passar bäst på Robert. Vad tycker du?