Renovering av S/S Robert, juli 1998


Hytten provas utHyttbygget har avancerat en del under sommaren. Olle med kompis Malte har gjort det mesta jobbet i ett närbeläget snickeri. Hyttstommen är byggd i sektioner för att kunna fraktas till båten och provas på plats. Bilderna på den här sidan är alla tagna av Tomas då stommen för första gången monteras ihop på S/S Robert.

Det har helt klart sina fördelar att kunna hålla till i ett snickeri med tillgång till maskiner som underlättar arbetet. Samtidigt så uppstår risken för att hytten inte riktigt passar då den väl kommer på plats. Tack vare noggranna mätningar gick det dock bra och på bilden kan man se Malte, Anders och Olle justera nederdelen av hytten mot överbyggnadens rundning - något som måste göras på plats. Hytten från sidan
Hytt snett förifrån Avsikten är att delar av Roberts överbyggnad skall kunna lyftas bort för att underlätta lyft av ångpannan. Bland annat kan en bit av överbyggnaden och däcket under hytten skruvas bort. Det är därför viktigt att även hytten är så kraftig att den håller att lyftas av i några kraftiga stroppar även efter att ha använts i ett par år.
Tomas inspekterar utrymmet inuti den blivande hytten. Hur kommer det egentligen kännas att stå här en vacker dag och styra? Hur väl ser man ut genom "fönstren" och kommer det verkligen rymmas ett litet bord att lägga sjökortet på? Tomas i hytten
Maskindurk Fler och fler delar plockas upp på maskinen. Samtidigt har vi lagt in en durk vid sidan för att det skall bli lite bekvämare att stå. Innan maskinen kan köras så kommer vi nog att behöva göra ett skydd så att man inte halkar in med fötterna i maskinen.
Visst blir det tjusigt då delarna, polerade och fina, monteras på plats? Det mesta arbetet består ändå inte i målning och putsning. För att maskinen skall fungera väl krävs att varenda detalj justeras in så att inga brytningar eller glapp finns. Det är ett tålamodsprövande arbete men ger förhoppningsvis resultat vid provkörningen.
Vet du förresten vad "maskinsupen" är? Den är, enligt tidigare ägaren Folke Nyström, den sup som maskinpersonalen tar vid den första påeldningen för säsongen. Då maskinen värms och gör sitt första "halvvarv" skall supen tas. Det är inte utan att det skall bli trevligt att få bjuda in till den allra första maskinsupen i Roberts maskinrum efter renoveringen.
Vevstake på plats