Förra ångmaskinen Ångmaskinen finns bevarad i ursprungligt skick så när som på isoleringsplåtarna som är ersatta med träpanel. Maskinen är av samma fabrikat och är mycket lika den nuvarande maskinen med den skillanden att den förra maskinen saknade kondensor.
Brandspruta från Ludvigsberg. Med den kunde Robert hjälpa till med släckningsarbetet vid sjönära bränder på t.ex. brädgårdarna längs Ångermanälven. Brandsprutan från sidan