Ångmaskinen Ångmaskinen är nästan identisk med maskinen i S/S Tomten i Siljan. Till höger kondensorn och ovanför den röda receivern..
På bilden är maskinen delvis nedmonterad. Lager och övriga rörliga delar har justerats in efter att maskinen ställdes på plats. Ångmaskin från sidan