Tekniska data för S/S Robert

Uppdaterad 2003-09-06


 

Här kan du läsa tekniska data för Robert. Klicka på bilderna så får du se större (och bättre??) bilder.

Skrov:

Längd

Bredd

Höjd

Djupgående för

Djupgående akter

Deplacement

13,92 m

3,02 m

ca 6 m

1,6 m

1,8 m

ca 20 ton

Maskin:

Tillverkare

Effekt

Tillverkningsår

Typ
Bergsund MV 12 ihk 1866 1-cyl.
Härnösand MV 50 ihk - compound utan kondensor
Härnösand MV 50 ihk 1907 compound

Data för nuvarande maskin (längt ned i tabellen ovan):

Area högtryckcyl. 162 cm2
Area lågtryckcyl. 606 cm2
Slaglängd 245 mm
Beräknat varvtal ca 250 rpm, propellern har modifierats i syfte att sänka varvtalet
Kondensor strålkondensor

ångmaskin Nuvarande ångmaskinen.

Förra ångmaskinen Förra ångmaskinen och brandsprutan.

Panna:

Tillverkare Bergsund MV
Tillverkningsår 1919
Typ Eldrörspanna av skotsk modell, nitad, fast bakgavel
Arbetstryck, urspr. 12 kg/cm2
Arbetstryck, nuvarande 10 kg/cm2
Eldyta 15,3 m2
Rostyta 0,8-0,9 m2
Volym 1,8-2,0 m3
Bränsle, tidigare tjockolja, förvärmare och Kjellanderbrännare
Bränsle, planerat stenkol

ångpanna Ångpannan.

Propeller:

Tillverkare Härnösands MV
Diameter 1175 mm
Stigning 1250 mm
Antal blad 4 st

Källor: SCA-arkivet (Kramfors AB kapitalböcker), G. Stengel, B. Sjölund (muntl.), B. Westin, Å Persson (muntl.)